Emoční inteligence 

 
V poslední době se ukazuje, že pro úspěšné zařazení do života je emoční inteligence (EQ) důležitější než inteligence kognitivní (IQ). Emoční inteligence se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale také empatie a sociálních dovedností.

Zatímco vědomosti, znalosti a dovednosti se neustále učíme, rozvíjíme, tak emoční inteligenci a jejímu rozvoji u sebe i u dětí většinou věnujeme méně pozornosti, často čekáme, že to půjde samo... Pojďme věci dělat vědomě / cíleně, poté totiž můžeme ovlivnit, jaký náš život bude. 


 
Emoční inteligence
Vědomé rodičovství
Proces vědomé změny
Emoční trénink - EQT
Mlýn
Mlýn pokročilí
Pro zájemce, kteří již seminář absolvovali
Přestaňte hledat, najděte!
Práce s vnitřní energií