Program koncipovala dvojice světoznámých osobností, profesor na Stanfordské univerzitě David Daniels M. D. a Helen Palmer, dříve také na univerzitách působící. Tato škola je vedena ve vysoké profesionální kvalitě po celém světě a dodržuje jednotné standardy.
 

Pro koho je výcvik určen:
 • Pro ty, kteří jsou rozhodnuti získat certifikaci učitele enneagramu.
 • Pro kouče.
 • Pro lektory.
 • Pro terapeuty.
 • Pro manažery.
 • Pro HR.
 • Pro každého, kdo touží po osobnostním rozvoji.

Přínosy:
 • Podle této školy učíme v narativní tradici. Znamená to, že lidé mluví sami za sebe, popisují způsoby, které jim umožňují žít a realizovat svoje životy.
 • Naučíte se používat enneagram profesionálně, tedy kvalitně, do hloubky a eticky.
 • V tomto programu rozvinete sebepozorování a sebeřídící dovednosti, které vám mohou napomáhat v mnoha oblastech života.
 • Během modulového, dlouhodobého programu probíhá intenzivní učení všech studentů.
 • Celý modulový program je dlouhodobou zkušenostní výukou a jeho absolvování znamená zásadní posun ve vnímání lidí i sebe sama.
 • Pracujeme s různými formami psychologického procesu, sebepozorování a reflexi, abychom pochopili sebe a lidi, jejichž zaměření pozornosti se radikálně liší od našeho vlastního.
 • Modulový program je složen ze sekcí dle standardů licence EPTP z USA.
 • Zlepšíte své dovednosti vést rozhovor, užít intervenční strategie se všemi devíti typy.
 • Posílíte vaši kariéru nebo profesionální praxi enneagramovými nástroji.
 • Naučit se a budete rozvíjet schopnosti vést workshop enneagramu.
 • Získáte skvělý nástroj pro koučování.

Možnosti a pravidla programu EPTP:
 • EPTP se skládá se z deseti sekcí.
 • Sekce lze absolvovat v různém pořadí a je možné je opakovat, žádnou sekci není možné vynechat.
 • Pro získání licence trenéra enneagramu je nutné napsat práci dle standardů z USA a obhájit ji.
 • Dále úspěšně vést panely typu a podtypu a udělat zkouškové typové interview.
 • Absolvent získá diplom z USA.
 • Pro osobní rozvoj lze absolvovat jakoukoliv část modulového programu.

Obsah a cenová kalkulace: 
Název semináře 
Časová dotace
Cena v Kč
Více
Sekce 1: Intenzivní Enneagram 4 dny  11 000 Detail
Sekce 2: Panelové rozhovory 2 dny     1 500 Detail
Sekce 3: Práce s typem 2 dny     5 000 Detail
Sekce 4: Podtypy 2 dny     5 000 Detail
Sekce 5: Interview - typizační proces 2 dny     5 000 Detail
Sekce 6: Typizační trénink 2 dny     3 000 Detail
Sekce 7: Zácvikový proces      6 000 Detail
Sekce 8: Panely podtypů  2 dny     5 000 Detail
Sekce 9: Vedení workshopu, panelů, prezentace, standardy 2 dny     5 000 Detail
Sekce 10: Osobnostní rozvoj a spirituální růst  2 dny     5 000 Detail

 
Podmínky pro splnění certifikace:
 • Splněnou účast na všech 10-ti sekcích EPTP, včetně počtu interview.
 • Účastník na semináři „Panely“ vede úspěšně dva panely pod supervizí.
 • Zkušební interview - je veřejné a může proběhnout na některém ze seminářů nebo na speciálním setkání účastníků EPTP (povoleno jedno opravné interview).
 
Certifikační zkoušky:
 • Účastník obhájí svoji diplomovou práci.
 • Účastník odpovídá na otázky ze všech probíraných oblastí – 11 vypsaných oblasti dle standardů EPTP
 • Certifikát z USA lze získat, pokud garant potvrdí, že student absolvoval úspěšně všechny požadované části, je schopen dodržovat lidskou a lektorskou etiku založenou na respektu, otevřenosti a vzájemné čestnosti.

Na cestě profesionálního tréninku se naučíte:
 • Zlepšit své dovednosti vést rozhovor, užít intervenční strategie se všemi devíti typy.
 • Posílit vaši kariéru nebo profesionální praxi enneagramovými nástroji.
 • Naučit se a rozvíjet schopnosti vést workshop enneagramu.
 • Získat skvělý nástroj pro koučování.
 • Propojení osobnostního rozvoje do praxe.

Kritéria - Osobní požadavky
Následuje idealizovaný seznam osobních vlastností, dovedností a kvalit, jež jsou nezbytné pro kvalitní
učení a reprezentaci programu. Připouštíme, že rozvíjení a projevování těchto kvalit je celoživotní
proces. V tréninku jsou tyto kvality založené na sebehodnocení v součinnosti s instruktory. Zvláštní oblastí může být zaměření na osobní práce tam, kde je rozpoznána potřeba zlepšení či změny.
 
 • Sebeuvědomění a dovednosti sebeřízení – schopnost sebepozorování, chápání svých vlastních emocí, silných stránek, slabostí a puzení. Rozpoznání, jak vás ovlivňuje váš osobnostní styl, vaše vystupování, chápání svých vlastních hodnot a cílů. Mít realistickou sebedůvěru a schopnost zvládat osobní reaktivitu.
 • Komunikační dovednosti – schopnost dát i přijmout zpětnou vazbu druhým a sdělit své vlastní pocity výstižně a otevřeně. Vytvářet prostředí důvěry, upřímnosti a projevovat vnímavost a empatii.
 • Facilitační a prezentační dovednosti – schopnost budovat vztah, prezentovat témata v lektorském formátu, ukázat dovednosti vnitřního zkoumání a předváděcí dovednosti. Projevovat citlivost ke skupinovým emocím a dynamice, projevovat charisma a důvěryhodný image, zůstat s druhými přítomný.
 • Motivace - mít vášnivé zaujetí pro práci, lásku k učení se, zlepšování a inovaci. Prokazování odpovědnosti a sdílení svých specifických dovedností.
 
 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Práce s vnitřní energií
Emoční trénink - EQT

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 56500,- Kč
Termíny:
17.09. - 18.09.2024
Místo:Kudrnova 234, Praha 150 00
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:EPTP Sekce 4 - Podtypy
Cena:6000,- Kč
19.09. - 20.09.2024
Místo:Kudrnova 234, Praha 150 00
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:EPTP Sekce 5 - Interview
Cena:6000,- Kč
21.09. - 22.09.2024
Místo:Kudrnova 234, Praha 150 00
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:EPTP Sekce 6 - Typizační trénink
Cena:5000,- Kč
21.01. - 24.01.2025
Místo:Kudrnova 234, Praha 150 00
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:EPTP Sekce 1 - Intenzivní Enneagram integrace psychologického a spirituálního života
Cena:11000,- Kč
25.01. - 26.01.2025
Místo:Praha
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:EPTP Sekce 2 - Panely
Cena:1500,- Kč
Zvolte termín:
 TermínSeminářMístoLektorCena
17.09. - 18.09.2024EPTP Sekce 4 - PodtypyKudrnova 234, Praha 150 00Mgr. Michaela Velechovská, PhD.6000,- Kč
19.09. - 20.09.2024EPTP Sekce 5 - InterviewKudrnova 234, Praha 150 00Mgr. Michaela Velechovská, PhD.6000,- Kč
21.09. - 22.09.2024EPTP Sekce 6 - Typizační tréninkKudrnova 234, Praha 150 00Mgr. Michaela Velechovská, PhD.5000,- Kč
21.01. - 24.01.2025EPTP Sekce 1 - Intenzivní Enneagram integrace psychologického a spirituálního životaKudrnova 234, Praha 150 00Mgr. Michaela Velechovská, PhD.11000,- Kč
25.01. - 26.01.2025EPTP Sekce 2 - PanelyPrahaMgr. Michaela Velechovská, PhD.1500,- Kč