Libuše Brychtová

Náš tým: Libuše Brychtová

Lektor, kouč

libuse.brychtova@volny.cz

Lektorka, koučka přednášející semináře Sebeuvědomění s enneagramem, Emoční inteligenci, Práci s vnitřní energií. Využívá své znalosti enneagramu, emoční inteligence, rétoriky, práce s energií a technik NLP.


Každý den, kdy dopřejeme trochu laskavé vědomé pozornosti sami sobě, je malým zázrakem.“ Kdykoliv má jakýkoliv osobnostní posun vpřed smysl. Nezáleží na našem věku ani postavení, na naší situaci ani na konkrétním problému, neboť každičký okamžik většího pochopení a ono úlevné „Aha“, je momentem, kdy padá jeden z nefunkčních okovů, jež nás držel daleko od nás samých. Baví mě doprovázet účastníky seminářů na jejich vlastní cestě, nabízet jim možnosti a směry, různé způsoby, osvědčené techniky, praktická cvičení a příklady bez nároku na to vědět, co přesně je pro ně to pravé. Mám ráda spojení živého zájmu o věc, vzájemné inspirace, oboustranného obohacení, respektu k dění, nehodnotícího přijetí a rostoucí naděje do budoucna. Zvu vás na cestu, na které nikdo z nás není sám."
Libuše Brychtová 
 Vzdělání a semináře

 
 • Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, obor Vědecké informace a knihovnictví
 • VEVA - Lektor osobnostního rozvoje
 • Profesionální certifikace Enneagram Professional Training Program (EPTP) školy Trifold School of Enneagram Studies Helen Palmer a M.D. prof. Dr. Davida Danielse
 • Absolventka řady vzdělávacích seminářů zaměřených na soft skills, komunikaci a osobnostní rozvoj, např. Rétorika I. a II. s Janem Přeučilem, Work life ballance a Energy streaming s Jarmilou Barešovou.
 • Dhammakaya Foundation meditation retreat—Suan Pa Himmawan, Loei, Thajsko
 • Seminář techniky EFT— Emotional freedom technique
 • Systemické konstelace s Janem Bílým a MUDr. Martinem Danielem
 • Cyklus Zralost osobnosti, Veva
 • Emoční inteligence I a II, Veva
 • Cesta a cíl I a II, Veva
 • Enneagram, láska a sex, Veva
 • Sebeuvědomění s Enneagramem, Veva
 • Trénink pro Trenéry enneagramu, Veva
 • EQT a Mlýn, Veva
 • Panelové rozhovory, Večery ve Vevě, Dny pro sebe, Veva
 • Všechny tři semináře se zakladatelkou enneagramu Helen Palmer v Praze
 • Enneagramové semináře se Samuelem a Ruth Jakob ze Švýcarska
 • Instinktivní podtypy, Mario Sikora, ČR
 • Triadický přístup systemického enneagramu, Gabriela Von Witzleben, ČR 
 

Profesní zkušenosti

 
 • VEVA CZ s. r. o. - 2012 lektorka emočních a sociálních kompetencí, ennegramu, technik mentální práce, osobnostního rozvoje atd. 
 • Hewlett-Packard - 2011 manažerka rozvoje obchodu Vzdělávacího centra Hewlett-Packard
 • 2009 - HP Education centre Delivery specialist, certifikovaný admnistrátor testovacího centra Prometric
 • 2011 kvalifikovaný lektor osobnostního rozvoje v České republice - Lektorka emočních a sociálních kompetencí, technik mentální práce, kurzů osobnostního rozvoje ve Vzdělávácím centru Hewlett-Packard za účasti klientů ze společností: s ITSolutions, Česká spořitelna, Hewlett-Packard, Penzijní fond České spořitelny aj.
 • Moderování společenských akcí, vernisáží, výstav, veletrhů, plesů, TV a rozhlasová vystoupení.
 • Od roku 2007 každoročně lektoruje letní tréningové kynologické kurzy.

 

Semináře přednášené lektorem:

 
 • Práce s vnitřní energií
 • Sebeuvědomění s enneagramem
 • Den pro sebe
 • Večery ve Vevě