Pro koho je seminář určen:

 • Pro rodiče dětí (6–20 let)
 • Pro děti ve věku (6 – 20let) na semináři budou společně s rodiči
 Přínosy: 
 • Porozumíte sami sobě v roli rodiče a zjistíte, co kde jsou vaše silné a slabé stránky v této roly.
 • Zjistíte, jak přistupovat ke svému dítěti.
 • Vlastní zkušenost a možnost si některé věci vysvětlit  a to jak rodič dítěti, tak dítě rodiči.

Obsah:
První den – Já jako rodič
 • Pro rodiče bez dětí. Může být jeden rodič či oba.
 • Jaké výzvy pro vás přináší role rodiče z pohledu enneagramu.
 • Vaše enneagramová strategie a co přináší v roli rodiče, co má smysl posilovat, kde se potřebujete naučit kompenzovat a co chcete nebo nechcete předat svými dětem.
 • Co předáváme z pohledu enneagramové strategie svým dětem i když někdy možná nechceme.
 • Půjdeme dál než za běžné situace kolem jídla, spánku a úklidu pokojíčku.
 
Druhý den – Moje dítě
 • Pro rodiče bez dětí. Může být jeden rodič či oba.
 • Najdete enneagramvou strategii vašeho dítěte.
 • Zjistíte, co má smysl dělat a jak přistupovat k dítěti, které používá daný enneagramový typ.
 
Třetí den - Jsme tým! 
 • Pro rodiče a děti společně.
 • Panelové rozhovory z pohledu dětí a rodičů pro vzájemné porozumění si.
 
Organizace:
Na seminář je možné se přihlásit pouze jako na celek. Automaticky počítáme s tím, že jeden dospělý + 1 dítě. Děti tedy není třeba na seminář hlásit zvlášť. Pokud se chtějí účastnit oba rodiče, je třeba přihlásit druhou dospělou osobu.

Časový harmonogram:
09:00 – 17:00


 
Termíny  Kdo  Termín
Já jako rodič rodič 20.11.2022
Moje dítě  rodič 10.12.2022
Jsme tým  rodič + dítě 14.01.2023

 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Sebeuvědomění s enneagramem
A co dál? Rozvoj pro typy 2, 3 a 4

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 6000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny