Pro koho je trénink určen: 
  • Pro ty, kteří absolvovali EPTP Sekci 6.
  • Pro ty, kteří se chtějí učit enneagramové interview.
Typizace a vedení panelových rozhovorů (supervidovaná praktika, nekonající se v jednom místě). Každý student si vybírá supervizora/rádce z programu a souhlasí s vedením 18 typizačních rozhovorů.
 
Druh interview a jeho supervize 
Počet 
Interview supervidované kolegou z výcviku EPTP se záznamem 10 
Samostatné interview se záznamem   5 
Interview supervidované osobou, která má certifikaci EPTP    3
Zkušební interview    1 

Typizační interview proběhlé v rámci semináře EPTP sekce 6 Trénink interview jsou do počtu uskutečněných inteview započítány, a to jako interview s kolegou z EPTP. Další interview proběhne ve spolupráci s kolegy z programu EPTP individálně dle vašich časových a prostorových možností. Kolega z programu EPTP dává zpětnou vazbu na interview, kterému je přímo účasten. Z proběhlých intervií se odevzdává zápis. Důležitá je praxe, a proto je dalších 5 interview samostatných, tedy bez vnější zpětné vazby.

Student, ale dává svému supervizorovi zápis z každého interview. Tři intervia jsou  supervizorovaná osobou, která má je hotové EPTP. Tato sezení se zaměřují na technické dovednosti, sebeřízení rozhovoru a proces zkoumání. Tento vztah „jeden k jednomu“ s certifikovaným učitelem poskytuje výtečný kontext pro další učení a praxi. Každý student také dokončí přehled zkoumání a postoupí ho supervizorovi/koučovi na zhodnocení a zpětnou vazbu.

Dokladem úspěšného zvládnutí umění interview je zkušební interview, které je veřejné. Zkušební interview má jeden opravný pokus.
 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Emoční trénink - EQT
EPTP sekce 8 - Panely podtypů

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 6000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
 TermínSoučást seminářeMístoLektorCena
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny